Avaluació Tècnica Europea EcoTimberCell, un projecte per a la mitigació del canvi climàtic

El document europeu que recull l'avaluació tècnica de les prestacions d'un producte o kit d'un fabricant en relació amb les característiques essencials aplicables per a l'ús previst, quan aquest no està cobert o no totalment cobert per una especificació tècnica harmonitzada, es denomina ATE – Avaluació Tècnica Europea. S'elabora a partir del Document d'Avaluació Europeu-DAE que cobreix al producte i usos proposats, i fa possible la Declaració de Prestacions i el marcatge CE.

Aquesta avaluació, al costat del marcatge CE, facilita la comercialització dels productes i sistemes no normalitzats i innovadors en els mercats europeus i extraeuropeus.

El procés d'elaboració d'una ATE es posa en marxa mitjançant la sol·licitud d'un fabricant a un Organisme d'Avaluació Tècnica-OET designat.

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l'avaluació de productes sense norma i innovadors en el si de la EOTA des del 1996 i està designat com OET del Reglament 305/2011 per a totes les Àrees de Producte previstes pel Reglament.

Avaluació Tècnica Europea EcoTimberCell, un projecte per a la mitigació del canvi climàtic

Actualment, entre tots els documents emesos (https://itec.es/servicios/certificacion/ete/emitidos/) es troben les Avaluacions Tècniques Europees dels productes EcoTimberCell -ETA 21/0757- i ETC Box -ETA21/0758-, veure il·lustracions 1 i 2, impulsades pel projecte LIFE EcoTimberCell i avaluades per l’ITeC. El titular de tots dos documents és l'empresa Timbersoul By Cándido Hermida S.L, situada a Narón (A Coruña).

Avaluació Tècnica Europea EcoTimberCell, un projecte per a la mitigació del canvi climàtic

EcoTimberCell és una biga i columna composta tipus calaix a base de fusta; i ETC Box és un panell prefabricat estructural a base de fusta. Tots dos productes s'utilitzen com a elements estructurals en edificis i estructures d'enginyeria civil. L'avaluació realitzada en aquestes ATE s'ha basat en una vida útil d'almenys 50 anys, informació a tenir en compte per a l'elecció dels productes adequats en relació amb la vida útil esperada de les obres.

Saber més:

Avaluació i certificació de productes innovadors - https://itec.es/servicios/certificacion/

EOTA - https://www.eota.eu/

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.