Butlletí 2 LIFE EcoTimberCell disponible

Hem publicat el nostre segon butlletí del projecte LIFE EcoTimberCell tant en castellà, anglès, gallec i català. Està disponible per descarregar a l'apartat de recursos de la nostra pàgina web.

Butlletí 2 LIFE EcoTimberCell disponible

El segon butlletí LIFE EcoTimberCell està dedicat a les primeres accions del projecte:

  • Caracterització de la fusta local
  • Caracterització del tauler de Betanzos HB que forma part de la cèl·lula EcoTimberCell
  • Treballs de reacció al foc i paràmetres d'aplicació d'adhesius estructurals

També incorpora les notícies succeïdes durant el projecte.

Us resumim aquí el que podeu trobar en cada capítol del butlletí:

Caracterització de la fusta local:

La variabilitat en les propietats de la fusta en diferents espècies forestals fa que la classificació sota paràmetres de resistència, rigidesa i densitat sigui complexa, a LIFE EcoTimberCell abordem aquesta problemàtica. Al butlletí ressaltem que la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) ha desenvolupat un procés de caracterització de la fusta que en primer lloc té en compte les singularitats del material a través d'una classificació visual (normes UNE 56544 i UN 56546) i les propietats mecàniques de forma independent, amb la realització d'assajos experimentals aplicant metodologies no destructives i destructives. Es van emprar les classes resistents normalitzades a nivell europeu definides en la norma EN338.

Butlletí 2 LIFE EcoTimberCell disponible
Butlletí 2 LIFE EcoTimberCell disponible

Caracterització del tauler de Betanzos HB:

Descrivim com caracteritzem els taulers de fibres durs de Betanzos HB, soci del projecte, a través de diferents assaigs per obtenir les seves propietats de rigidesa i el valor característic de les seves propietats resistents. Aquest treball ha estat realitzat per la USC juntament amb la pròpia Betanzos HB. Obtenint com a resultat una sèrie de possibilitats de millora del tauler per implementar a futures accions del projecte. Aquesta caracterització dels taulers es va realitzar segons la Norma UNE EN 789.

Butlletí 2 LIFE EcoTimberCell disponible

Treballs de reacció a el foc i paràmetres d'aplicació d'adhesius estructurals:

Les prestacions de reacció a foc són un aspecte clau en qualsevol element constructiu. Aquestes prestacions es defineixen segons dos assajos normatius: inflamabilitat i exposició a objecte cremant. Al butlletí el Centre Tecnològic Forestal i de la Fusta d'Astúries (CETEMAS) en col·laboració amb Betanzos HB detalla els treballs realitzats i les conclusions obtingudes en el projecte. De la mateixa manera es recullen els treballs de caracterització de l'adhesiu ecològic de lignina en el projecte LIFE EcoTimberCell.

Butlletí 2 LIFE EcoTimberCell disponible

Els assajos de caracterització van ser realitzats pel laboratori de la Plataforma de l'Enginyeria de la Fusta Estructural (PEMADE) de la USC i els de reacció a el foc i paràmetres d'aplicació d'adhesius estructurals a través de CETEMAS.

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.