Caracterització de la fusta local en el projecte LIFE EcoTimberCell

La fusta té variabilitat en les seves propietats, no només depèn de l’espècie, sinó de les condicions ambientals locals i tècniques forestals aplicades. Per tant, és essencial conèixer les propietats particulars de la fusta local a partir d’una gestió forestal sostenible, que s’utilitzarà en la fabricació dels sistemes estructurals EcoTimberCell.
 

Caracterització de la fusta local en el projecte LIFE EcoTimberCell

El procés de caracterització consisteix en realitzar una classificació visual de la fusta per conèixer la seva classe de resistència i després avaluar-ne les propietats mitjançant proves mecàniques destructives, però, el projecte LIFE EcoTimberCell ha inclòs l’ús de mètodes no destructius per obtenir de les propietats mecàniques de la fusta, permetent correlacionar les dades obtingudes en les proves mecàniques mitjançant fórmules de pas, que relacionen el mòdul dinàmic d’elasticitat obtingut pels mètodes no destructius amb el mòdul estàtic d’elasticitat de les proves destructives.

La incorporació d’aquestes fórmules de pas i l’ús de mètodes no destructius a la indústria local de processament de la fusta permetrà el subministrament de fusta graduada amb nivells d’incertesa molt baixos per determinar les seves propietats mecàniques. Augmentant la qualitat del subministrament local de fusta i incrementant la cadena de valor dels sistemes estructurals a partir de la matèria primera.

El resum d’aquest procés de caracterització es pot veure al següent vídeo:

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.