Caracterització del tauler de fibres d'alta densitat de Betanzos HB en el projecte LIFE EcoTimberCell

En el marc del projecte LIFE EcoTimberCell s'ha dut a terme la caracterització del tauler hardboard (Tablex) de Betanzos HB, la fabricació del qual es caracteritza per no emprar adhesius artificials per enllaçar les fibres de fusta. Són taulers de fibres de fusta d'alta densitat de boscos locals, cent per cent ecològics i sostenibles. Dins dels objectius del projecte hi ha la seva incorporació en els sistemes estructurals EcoTimbercell pel que la seva caracterització busca l'adaptació de les seves prestacions a l'ús amb qualitats millorades de resistència mecànica, a la humitat i de reacció a foc.

Caracterització del tauler de fibres d'alta densitat de Betanzos HB en el projecte LIFE EcoTimberCell

Per la determinació del comportament del tauler que constituirà l'ànima de les cèl·lules estructurals EcoTimberCell, se sotmet el tauler a un procés de caracterització mitjançant mètodes no destructius (tècnica de propagació d'ona) i destructius (assaigs mecànics a tracció, ...).

Els resultats permeten estudiar les possibilitats de millora tant del tauler com de la seva fabricació, el que es tradueix en la millora dels propis productes EcoTimberCell gràcies a l'optimització de l'ús de la matèria primera o de les seves característiques mecàniques i del comportament del producte en situacions concretes.

El resum del procés de caracterització del tauler Tablex es pot veure al següent vídeo:

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.