Disponibles les conclusions del webinar: “Certificacions de productes”

El passat 19 de maig vam celebrar un webinar sobre certificacions de productes. Aquesta jornada s'emmarca en el grup de treball del projecte EcoTimberCell.

Disponibles les conclusions del webinar: “Certificacions de productes”

En aquesta ocasió, comptem amb la participació de 3 dels socis del projecte: Universitat de Santiago de Compostel·la (USC), Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC) i Centre Tecnològic i Forestal de la fusta (CETEMAS).

Va ser USC, a través de la Plataforma d'Enginyeria de la Fusta Estructural (PEMADE), l'encarregada d'obrir la jornada amb la presentació de la Guia de marcatge CE per a productes de fusta per a la construcció. Amb CETEMAS vam parlar del cicle de vida i la petjada de carboni d'un producte. Finalment, ITeC va presentar el marcatge CE de productes de la fusta estructural i de les Declaracions Ambientals de Productes i Verificació de Tecnologia Ambiental.

Disponibles les conclusions del webinar: “Certificacions de productes”

En l'apartat Recursos pots consultar el document en el qual es recullen les conclusions de les jornades i les presentacions dels ponents.

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.