EcoTimberCell: Una aposta per la mitigació del canvi climàtic

El projecte LIFE EcoTimberCell (ETC) és un projecte pilot per a validar i aplicar els productes estructurals ETC, i aconseguir així reduir les emissions de CO2 derivades de la construcció, augmentar l'eficiència energètica dels habitatges, incrementant a més la demanda de fusta procedent de la gestió forestal sostenible.

EcoTimberCell: Una aposta per la mitigació del canvi climàtic

LIFE EcoTimberCell contribueix principalment a la reducció de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle; però també a incrementar la resiliència climàtica. La contribució al primer d'aquests objectius s'aconseguirà incidint sobre l'ús sostenible de biomassa sòlida, en substituir materials de construcció tradicionals per cèl·lules de fusta innovadores més eficients.

EcoTimberCell: Una aposta per la mitigació del canvi climàtic

La construcció amb sistemes ETC suposarà un impacte transformador en l'àmbit de la construcció cap a un sector més eficient en l'ús dels recursos i amb una menor petjada de carboni. Cadascun dels socis del projecte desenvolupa la seva labor i aporta el seu coneixement en un camp específic. En aquest vídeo hem volgut reflectir el treball de cadascun d'ells, i presentar els sistemes estructurals desenvolupats dins del projecte:

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.