El coneixement de la permeabilitat al vapor d'aigua d'un material és un dels factors fonamentals pel càlcul de condensacions en els tancaments

Per conèixer aquest valor en el cas de l'tauler Tablex emprat en el projecte LIFE EcoTimberCell se segueixen les indicacions de la norma UNE-EN ISO 12572 "Prestacions higrotèrmiques dels productes i materials per a edificis. Determinació de les propietats de transmissió de vapor d'aigua". Aquest paràmetre i molts més relacionats amb la propietats físiques i mecàniques de Tablex pots consultar-los en el Catàleg sobre el Tauler HB.

El coneixement de la permeabilitat al vapor d'aigua d'un material és un dels factors fonamentals pel càlcul de condensacions en els tancaments

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.