Es parla molt d'economia circular però, què és exactament?

Amb aquest vídeo, elaborat en el projecte LIFE EcoTimberCell, pretenem mostrar els beneficis que aporta l'economia circular al medi ambient i a la societat, i com hi contribueix aquest projecte.

A l'economia circular els productes són compartits, reutilitzats, reparats i reciclats en un entorn local, cosa que n’allarga notablement la vida, i que són recirculats al final d'aquesta en el cicle econòmic per a ser usats tantes vegades com sigui possible.

La fusta suposa un material excepcional, renovable i capaç de substituir-ne d’altres en captar CO2 a llarg termini. El seu ús en la construcció permet reduir l'alt impacte d'aquest sector, disminuint la seva petjada i permetent als edificis actuar com a embornals de carboni, donant suport a la sostenibilitat d'un model respectuós amb l'entorn.

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.