Guia per a l’obtenció de certificacions i verificacions ambientals en estructures de fusta

En el marc del projecte LIFE EcoTimberCell, l’ITeC ha desenvolupat durant els últims mesos el document Guia per a l’obtenció de certificacions i verificacions ambientals en estructures de fusta.

Guia per a l’obtenció de certificacions i verificacions ambientals en estructures de fusta

Aquesta guia té com a objectiu enumerar les certificacions i verificacions ambientals de les estructures de fusta que s'han considerat en el projecte LIFE EcoTimberCell, i proporcionar als lectors la informació necessària per a adquirir un coneixement bàsic del seu funcionament, característiques principals, avantatges, procediment, cost, etc.

En el projecte LIFE EcoTimberCell s'han considerat les següents certificacions i verificacions ambientals sobre estructures de fusta:

Guia per a l’obtenció de certificacions i verificacions ambientals en estructures de fusta

Ja pots consultar la guia a l'apartat de Recursos de la pàgina web.

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.