Guia per llicenciar tecnologies ambientals. Model d'estudi: EcoTimberCell

En el marc del projecte LIFE EcoTimberCell, hem elaborat una guia de consulta que pretén servir d'ajuda a aquelles persones que pretenguin llicenciar una tecnologia.

Per a la redacció d'aquesta Guia per a llicenciar tecnologies ambientals hem seguit com a cas d'estudi la tecnologia EcoTimberCell, tecnologia desenvolupada en el projecte LIFE EcoTimberCell en el qual es formulen sistemes estructurals cel·lulars ecològics en base fusta.

Guia per llicenciar tecnologies ambientals. Model d'estudi: EcoTimberCell

En el document, considerant la valoració econòmica de la tecnologia EcoTimberCell i el pla de negoci elaborat per a la sortida en el mercat d'una empresa comercialitzadora dels productes i sistemes desenvolupats, hem inclòs l'anàlisi de com establir el marc legal per a executar les llicències de la tecnologia EcoTimberCell, així com les negociacions i acords amb entitats interessades en els sistemes EcoTimberCell que són necessaris. D'aquesta manera, a través del cas d'estudi, presentem aquesta guia per a fer costat a altres projectes en la llicència de tecnologies ambientals.

Guia per llicenciar tecnologies ambientals. Model d'estudi: EcoTimberCell

Consulta la Guia per a llicenciar tecnologies ambientals en l'apartat Recursos de la web.

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.