La fitxa tècnica del sistema ETC Box inclosa en la publicació de la Materioteca de Galícia

La Materioteca de Galícia actualitza la publicació del I Certamen de Materials Innovadors de Galícia amb les fitxes tècniques dels 80 materials presentats al concurs.

El Certamen de Materials Innovadors és una iniciativa de la Materioteca de Galícia que neix amb l'objectiu d'identificar, potenciar i difondre els nous materials creats a Galícia i posar en valor l'esforç d'I+D que es realitza en aquest camp des de les empreses i grups de recerca.

La biga ETC, dissenyada en el projecte LIFE EcoTimbercell, va ser un dels dos materials preseleccionats per a la categoria de Recerca, resultant segon finalista. Des del projecte, també es va presentar el sistema estructural de forjat alleugerit de fusta ETC Box a la mateixa categoria, la fitxa tècnica de la qual es pot consultar en el següent enllaç: https://www.life-ecotimbercell.eu/files/get/563

La fitxa tècnica del sistema ETC Box inclosa en la publicació de la Materioteca de Galícia

ETC Box és un sistema estructural cel·lular ecològic per a un model de construcció per a la mitigació del canvi climàtic i la posada en valor de la gestió forestal sostenible i de l'ús de fusta local certificada.

Constitueix un element continu estructural alleugerit de fusta per a forjats, cobertes i murs d'altes prestacions, creant envolupants dels edificis altament eficients que permeten rebaixar la seva demanda energètica i, per tant, el consum durant tota la seva vida útil. A més, es contribueix a la generació de menys residus i es promou una economia circular.

Es tracta de productes optimitzats que eviten o redueixen substàncies nocives i emmagatzemen carboni a llarg termini i la seva fabricació implica una reducció del cost energètic.

La fitxa tècnica del sistema ETC Box inclosa en la publicació de la Materioteca de Galícia

La publicació completa està disponible en el següent enllaç: https://www.materioteca.gal/wp-content/uploads/2022/01/Publicacion-Certame-Materiais.pdf

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.