LIFE Repolyuse i sinergies amb LIFE EcoTimberCell

Avui us presentem el projecte LIFE Repolyuse- REcovery of POLYurethane for reUSE in eco- efficient materials, un projecte de mitigació de canvi climàtic com LIFE EcoTimberCell enfocat a resoldre el repte mediambiental d'escassetat de recursos i maneig de residus per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic.

LIFE Repolyuse i sinergies amb LIFE EcoTimberCell

LIFE Repolyuse aborda la problemàtica de la gestió del residu plàstic de poliuretà mitjançant l'ús de tècniques noves de reducció i reutilització, integrant-los en nous materials de construcció i perllongant la seva vida útil.

El passat 17 de juliol, ens vam reunir amb aquest projecte per conèixer millor el que cada un està avançant a favor de l'acció climàtica a Europa, així com per buscar punts d'unió i sinergies que es puguin generar entre tots dos projectes, donats els punts de trobada entre els dos projectes LIFE.

LIFE Repolyuse i sinergies amb LIFE EcoTimberCell

La reunió va ser molt productiva de cara a establir futures línies de col·laboració entre projectes, a més d'aportar-nos més visibilitat a altres entorns.

Us recomanem visitar el seu projecte per la innovació del seu enfocament i l'interès que presenta, especialment en un tema tan rellevant com el reciclatge de plàstics i la seva reutilització.

https://life-repolyuse.com/

LIFE Repolyuse i sinergies amb LIFE EcoTimberCell

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.