L’ITeC ha realitzat la revisió crítica de l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) de la cèl·lula EcoTimberCell

En el marc del projecte EcoTimberCell l’ITeC ha contribuït activament en l’ACV de la cèl·lula EcoTimberCell. Aquest s’ha desenvolupat sota les normes UNE-EN 15804:2012+A2:2019 i UNE-EN-ISO 14025:2010, i s’ha utilitzat, com a Regla de Categoria de Producte, la norma UNE-EN 16485:2014.

L’ITeC ha realitzat la revisió crítica de l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) de la cèl·lula EcoTimberCell

Actualment, EcoTimberCell i tots els derivats no han pogut ser encara confirmats per les regles de verificació DAPcons®, tot i que l’ACV continua sent vàlid. 

Els departaments d’Avaluació i Verificació de la Constància de les Prestacions i el de Construcció Sostenible de l’ITeC, han treballat per poder acomodar aquesta ACV i poder emetre  la declaració ambiental de productes (DAP) una vegada comenci la producció habitual.

L’actuació de l’ITeC, en resum, ha estat la de realitzar una revisió crítica de l’ACV realitzat per CETEMAS i, per tant, ajudar en l’avaluació de la sostenibilitat i afavorir la futura comercialització d’aquest producte.

L’ITeC ha realitzat la revisió crítica de l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) de la cèl·lula EcoTimberCell

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.