LIFE

El Programa de Medi Ambient i Acció pel Clima (LIFE) és l'instrument financer de la Unió Europea dedicat a el medi ambient pel període 2014-2020. El seu objectiu general es basa en catalitzar els canvis en el desenvolupament i l'aplicació de les polítiques mitjançant l'aportació de solucions i millors pràctiques per assolir els objectius mediambientals i climàtics, així com mitjançant la promoció de tecnologies innovadores en matèria de medi ambient i canvi climàtic. Ha de donar suport, així mateix, a l'aplicació del Programa General de Medi Ambient de la Unió fins a 2020 "Viure bé, respectant els límits del nostre planeta".

El Programa LIFE el gestiona la Comissió Europea, sent l'Autoritat Nacional a l'Estat espanyol el Ministeri per la Transició Ecològica, a través de la Sotssecretaria. LIFE és un programa gestionat per l'Agència Executiva per a les petites i mitjanes empreses (EASME).

El Programa LIFE es divideix en dos subprogrames amb tres àrees prioritàries cada un d'ells:

Subprograma Medi Ambient

  • Medi Ambient i Eficiència en l'Ús dels Recursos
  • Naturalesa i Biodiversitat
  • Governança i Informació Mediambientals

Subprograma Acció pel Clima

  • Recursos
  • Naturalesa i Biodiversitat
  • Governança i Informació Mediambientals

Más sobre el Programa LIFE

El Projecte LIFE EcoTimberCell (LIFE 17 CCM/ES/000074) s'inclou dins el Subprograma Acció pel Clima: Mitigació del Canvi Climàtic.

Els objectius específics de l'àrea prioritària Mitigació de Canvi Climàtic del Subprograma Acció pel Clima són:

Política i Solucions

Contribuir a l'aplicació i al desenvolupament de la política i de la legislació de la Unió en matèria de mitigació del canvi climàtic, inclosa la seva integració en totes les àrees polítiques, en particular mitjançant el desenvolupament, l'experimentació i la demostració d'enfocaments de política o gestió, de millors pràctiques i de solucions per mitigar el canvi climàtic.

Coneixement i Aplicabilitat

Millorar la base de coneixements per al desenvolupament, la valoració, el seguiment, l'avaluació i la implementació d'accions i mesures de mitigació del canvi climàtic eficaços i augmentar la capacitat d'aplicar aquests coneixements en la pràctica.

Enfocament Integrat

Facilitar el desenvolupament i l'aplicació d'enfocaments integrats, per exemple en les estratègies i plans d'acció en matèria de mitigació de canvi climàtic a nivell local, regional o nacional.

Replicabilitat i Transferència

Contribuir al desenvolupament i la demostració de tecnologies, sistemes, mètodes i instruments de mitigació del canvi climàtic innovadors que siguin idonis per la seva reproducció, transferència, o incorporació a tots els sectors.

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.