LIFE EcoTimberCell publica el catàleg i fitxes tècniques sobre el tauler que integrarà els sistemes modulars arquitectònics ecològics EcoTimberCell

Entre les accions del projecte LIFE EcotimberCell han conclòs recentment els treballs d'estudi i millora del tauler hardboard de fibres de restes de Tablex, element integrant i fonamental en els sistemes constructius desenvolupats en el projecte, que destaca com a producte 100% biodegradable en el que la pròpia lignina de la fusta funciona com adhesiu natural per a la unió de les fibres de fusta, evitant l'ús de lligants artificials típics en altres taulers de fusta.

LIFE EcoTimberCell publica el catàleg i fitxes tècniques sobre el tauler que integrarà els sistemes modulars arquitectònics ecològics EcoTimberCell

Entre les accions del projecte LIFE EcotimberCell han conclòs recentment els treballs d'estudi i millora del tauler hardboard de fibres de restes de Tablex, element integrant i fonamental en els sistemes constructius desenvolupats en el projecte, que destaca com a producte 100% biodegradable en el que la pròpia lignina de la fusta funciona com adhesiu natural per a la unió de les fibres de fusta, evitant l'ús de lligants artificials típics en altres taulers de fusta.

El coneixement en detall de les propietats del tauler és una activitat fonamental per al correcte desenvolupament de la cèl·lula EcoTimberCell i EcoTimberCell+, així com de la resta de productes derivats de la mateixa que desembocaran en les ETC Home, habitatges modulars que fomentin la demanda de fusta local procedent de gestió forestal sostenible.

Els socis integrants d'aquest projecte, la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'empresa Betanzos HB, el centre d'investigació CETEMAS, l'institut ITEC i l'empresa 3eDATA treballen en el desenvolupament de les accions que condueixin a l'obtenció d'un tauler de fibres adaptat als sistemes estructurals EcoTimberCell amb qualitats millorades de resistència mecànica, a la humitat i reacció a el foc.

Per al coneixement del tauler en profunditat és necessari realitzar una completa campanya de caracterització que inclou assajos per a la determinació de les propietats físiques i mecàniques.

LIFE EcoTimberCell publica el catàleg i fitxes tècniques sobre el tauler que integrarà els sistemes modulars arquitectònics ecològics EcoTimberCell

Al Catàleg sobre el Tauler HB es presenta un resum dels treballs de caracterització realitzats sobre el tauler Tablex, així com els principals resultats obtinguts, abastant les següents propietats:         

  • Conductivitat tèrmica
  • Humitat
  • Densitat
  • Permeabilitat al vapor d’aigua
  • Característiques mecàniques (resistència i rigidesa a flexió, tracció, tallant i compressió)

Els resultats reflectits en aquest informe són fruit de la feina realitzada en l'àmbit del projecte LIFE EcoTimberCell i a través d'aquest catàleg es posen a disposició del públic en general per a un major coneixement sobre el tauler Tablex, la seva aplicabilitat en elements estructurals per a la construcció i com s'avança cap als sistemes modulars EcoTimberCell.

Accés al catàleg.

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.