Vídeo “Anàlisi de cicle de vida al sector de la construcció”

Ja està disponible el vídeo “Anàlisi de cicle de vida en el sector de la construcció” elaborat en el projecte LIFE EcoTimberCell.

En els últims temps, la societat és cada dia més conscient dels efectes negatius que provoca l'activitat humana sobre el planeta i dona importància a la reducció d'aquests impactes.

En l'àmbit de la construcció, la producció dels materials necessaris per a una edificació convencional requereix una energia equivalent al 22% de la que es gastarà al llarg de la vida útil d'aquest edifici. L'ús de fusta en construcció contribueix notablement a disminuir la quantitat d'energia necessària i suposa un estalvi de 2 tones de CO₂ per m³ respecte de la utilització d'altres materials convencionals.

L'Anàlisi del cicle de vida és un procediment de valoració de les càrregues energètiques i ambientals relatives a un procés o una activitat, efectuat a través de la identificació de l'energia, els materials utilitzats i les deixalles abocades.

Aquesta anàlisi permet millorar el comportament ambiental d'un producte i és emprada en la definició de polítiques públiques, màrqueting, planificació estratègica i desenvolupament, així com en declaracions ambientals de productes.

Visualitza el següent vídeo per a obtenir més informació sobre aquest tema.

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.