Col·laboració entre LIFE EcoTimberCell i LIFE SUPERHERO/LIFE Herotile

Reunió d'intercanvi entre LIFE EcoTimberCell i els projectes LIFE Herotile i LIFE SUPERHERO per a explorar el possible ús de les teules HEROTILE en les maquetes demostratives de LIFE EcoTimberCell.

Col·laboració entre LIFE EcoTimberCell i LIFE SUPERHERO/LIFE Herotile

El projecte LIFE SUPERHERO promou el concepte innovador de refrigeració passiva dels edificis i pretén difondre l'ús de les cobertes ventilades i permeables i de la coberta basada en HEROTILE, desenvolupades en un projecte Life previ, LIFE Herotile, en els edificis existents i de nova planta.

La possibilitat de mostrar els productes conjunts d’EcoTimberCell i LIFE Herotile/LIFE Superhero ha interessat a tots els participants d'aquestes iniciatives, de manera que es demostri l'aplicació de solucions eficients i noves de mitigació al canvi climàtic en la construcció a la Unió Europea, un sector amb un impacte molt elevat en el nivell d'emissions de CO₂ en el món. A més, aquests productes ja estan en el mercat pel que serà un aparador per a aquests.

En la reunió, en la qual van participar representants del Centre Ceràmic d'Itàlia (Centre de recerca i experimentació de la indústria ceràmica -https://www.centroceramico.it/#) i la Industrie Cotto Possagno (fabricant de la coberta Herotile - https://www.cottopossagno.com/), es va establir la col·laboració entre projectes, per la qual des de LIFE Herotile i Superhero enviaran mostres de la coberta Herotile per a demostrar l'acompliment conjunt dels productes EcoTimberCell i Herotile.

About cookies

Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.