El pròxim 5 de maig tindrà lloc el primer Webinar LIFE EcoTimberCell

El pròxim 5 de maig tindrà lloc el primer webinar organitzat en el marc del projecte LIFE EcoTimberCell. Es tracta de la primera d'una sèrie de sessions que, de la mà de l'equip tècnic i amb la col·laboració d'experts, donaran una visió del sector forestal gallec, de la fusta i la seva contribució en la mitigació del canvi climàtic i del treball que s'està desenvolupant en el marc del projecte.

LIFE EcoTimberCell visita serradores per la difusió de la Guia de Subministrament i Caracterització de la Fusta Estructural

La “Guia de subministrament i caracterització de la fusta estructural” és una publicació que proporciona al sector forestal i de la construcció amb fusta coneixement i eines per a desenvolupar la caracterització de la fusta estructural. Gràcies a la seva fàcil lectura i abundant material gràfic, es pot convertir en un document de consulta molt útil per a les indústries de fusta de Galícia i la seva especialització.

Col·laboració amb l'IES Politècnic de Lugo

En el marc de l'acció C3 del projecte LIFE EcoTimberCell s'ha dut a terme el desenvolupament de la cèl·lula ETC+. Aquesta es planteja com una EcoTimberCell en què la connexió entre el tauler i la fusta es realitza mitjançant un encaix fuster, evitant l'ús d'adhesius estructurals.

Ajuda'ns a valorar la percepció dels sistemes EcoTimberCell i l'impacte social del projecte en la mitigació del canvi climàtic. Participa a la nostra enquesta

Al projecte LIFE EcoTimberCell estem treballant actualment en les diferents línies de negoci i comercialització dels sistemes estructurals desenvolupats en el projecte. Per això, considerem fonamental conèixer la percepció dels sistemes EcoTimberCell, així com el possible impacte social que poden generar projectes com aquest en la mitigació del canvi climàtic.

Caracterització del tauler de fibres d'alta densitat de Betanzos HB en el projecte LIFE EcoTimberCell

En el marc del projecte LIFE EcoTimberCell s'ha dut a terme la caracterització del tauler hardboard (Tablex) de Betanzos HB, la fabricació del qual es caracteritza per no emprar adhesius artificials per enllaçar les fibres de fusta. Són taulers de fibres de fusta d'alta densitat de boscos locals, cent per cent ecològics i sostenibles. Dins dels objectius del projecte hi ha la seva incorporació en els sistemes estructurals EcoTimbercell pel que la seva caracterització busca l'adaptació de les seves prestacions a l'ús amb qualitats millorades de resistència mecànica, a la humitat i de reacció a foc.

Sabies que és possible estimar les propietats mecàniques d'una peça de fusta sense necessitat de sotmetre-la a assajos destructius?

El projecte LIFE EcoTimberCell aplica la metodologia no destructiva en la determinació de les propietats mecàniques, establint correlacions entre els assaigs estàtics de laboratori i assajos de propagació d'ones sòniques. Vols saber com? A la "Guia de Subministrament i Caracterització de la Fusta Estructural" pots consultar el procediment seguit, els equips emprats i les fórmules de pas que et permetran obtenir els resultats per a la caracterització de la fusta.

Singularitats de la #fusta: Nusos, clivelles, bosses de resina, desviació de fibra... totes elles característiques intrínseques de la fusta, i que la converteixen en un material amb una alta variabilitat. Com analitzar la fusta amb la nostra guia

La classificació visual ens ajuda a analitzar les singularitats presents en una peça de fusta i, en base als criteris definits en les normes de referència, determinar si aquest element és vàlid o no per a un fi estructural. Per saber més sobre com analitzar les característiques anatòmiques de la fusta i la normativa que regula aquest procés consulta la "Guia de Subministrament i Caracterització de la Fusta Estructural".

Quin tipus de certificació forestal és la més apropiada en el meu cas? Com saber si la meva fusta és apta per a ús estructural? Quins mètodes hi ha per a la seva classificació?

Aquestes són algunes de les preguntes que planteja la "Guia de Subministrament i Caracterització de la Fusta Estructural" i que busca donar resposta recolzant-se en la bibliografia, la normativa d'aplicació, l'experiència de la Plataforma PEMADE en l'estudi de la fusta amb fins estructurals, i els resultats obtinguts en l'avanç del projecte LIFE EcoTimberCell.

La promoció i el suport a la certificació forestal són fonamentals per aconseguir l'aprofitament econòmic, social i respectuós dels nostres boscos.

A Galícia, com a la resta d'Espanya, la superfície forestal certificada continua augmentant any rere any. El 2019 es va tancar amb un total de 2.600.000 hectàrees de superfície certificada a Espanya, de les quals Galícia representa gairebé el 10%. Per més info consulta la "Guia de Subministrament i Caracterització de la Fusta Estructural".

    About cookies

    Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.