LIFE EcoTimberCell visita serradores per la difusió de la Guia de Subministrament i Caracterització de la Fusta Estructural

La “Guia de subministrament i caracterització de la fusta estructural” és una publicació que proporciona al sector forestal i de la construcció amb fusta coneixement i eines per a desenvolupar la caracterització de la fusta estructural. Gràcies a la seva fàcil lectura i abundant material gràfic, es pot convertir en un document de consulta molt útil per a les indústries de fusta de Galícia i la seva especialització.

Col·laboració amb l'IES Politècnic de Lugo

En el marc de l'acció C3 del projecte LIFE EcoTimberCell s'ha dut a terme el desenvolupament de la cèl·lula ETC+. Aquesta es planteja com una EcoTimberCell en què la connexió entre el tauler i la fusta es realitza mitjançant un encaix fuster, evitant l'ús d'adhesius estructurals.

Ajuda'ns a valorar la percepció dels sistemes EcoTimberCell i l'impacte social del projecte en la mitigació del canvi climàtic. Participa a la nostra enquesta

Al projecte LIFE EcoTimberCell estem treballant actualment en les diferents línies de negoci i comercialització dels sistemes estructurals desenvolupats en el projecte. Per això, considerem fonamental conèixer la percepció dels sistemes EcoTimberCell, així com el possible impacte social que poden generar projectes com aquest en la mitigació del canvi climàtic.

Caracterització del tauler de fibres d'alta densitat de Betanzos HB en el projecte LIFE EcoTimberCell

En el marc del projecte LIFE EcoTimberCell s'ha dut a terme la caracterització del tauler hardboard (Tablex) de Betanzos HB, la fabricació del qual es caracteritza per no emprar adhesius artificials per enllaçar les fibres de fusta. Són taulers de fibres de fusta d'alta densitat de boscos locals, cent per cent ecològics i sostenibles. Dins dels objectius del projecte hi ha la seva incorporació en els sistemes estructurals EcoTimbercell pel que la seva caracterització busca l'adaptació de les seves prestacions a l'ús amb qualitats millorades de resistència mecànica, a la humitat i de reacció a foc.

Sabies que és possible estimar les propietats mecàniques d'una peça de fusta sense necessitat de sotmetre-la a assajos destructius?

El projecte LIFE EcoTimberCell aplica la metodologia no destructiva en la determinació de les propietats mecàniques, establint correlacions entre els assaigs estàtics de laboratori i assajos de propagació d'ones sòniques. Vols saber com? A la "Guia de Subministrament i Caracterització de la Fusta Estructural" pots consultar el procediment seguit, els equips emprats i les fórmules de pas que et permetran obtenir els resultats per a la caracterització de la fusta.

Singularitats de la #fusta: Nusos, clivelles, bosses de resina, desviació de fibra... totes elles característiques intrínseques de la fusta, i que la converteixen en un material amb una alta variabilitat. Com analitzar la fusta amb la nostra guia

La classificació visual ens ajuda a analitzar les singularitats presents en una peça de fusta i, en base als criteris definits en les normes de referència, determinar si aquest element és vàlid o no per a un fi estructural. Per saber més sobre com analitzar les característiques anatòmiques de la fusta i la normativa que regula aquest procés consulta la "Guia de Subministrament i Caracterització de la Fusta Estructural".

Quin tipus de certificació forestal és la més apropiada en el meu cas? Com saber si la meva fusta és apta per a ús estructural? Quins mètodes hi ha per a la seva classificació?

Aquestes són algunes de les preguntes que planteja la "Guia de Subministrament i Caracterització de la Fusta Estructural" i que busca donar resposta recolzant-se en la bibliografia, la normativa d'aplicació, l'experiència de la Plataforma PEMADE en l'estudi de la fusta amb fins estructurals, i els resultats obtinguts en l'avanç del projecte LIFE EcoTimberCell.

La promoció i el suport a la certificació forestal són fonamentals per aconseguir l'aprofitament econòmic, social i respectuós dels nostres boscos.

A Galícia, com a la resta d'Espanya, la superfície forestal certificada continua augmentant any rere any. El 2019 es va tancar amb un total de 2.600.000 hectàrees de superfície certificada a Espanya, de les quals Galícia representa gairebé el 10%. Per més info consulta la "Guia de Subministrament i Caracterització de la Fusta Estructural".

Participació de el projecte LIFE EcoTimberCell a la Webinar CLIMATE NEUTRAL FOOD AND WOOD

El proper mes d'octubre el projecte LIFE EcoTimberCell té l'honor de participar com a ponent al Webinar "Climate neutral food and wood", organitzat per la Direcció General d'Acció Climàtica de la Comissió Europea (DG CLIMA) i l'Agència Executiva per a les petites i mitjanes Empreses (EASME), que reunirà per l'ocasió a reeixits projectes LIFE i Horitzó 2020 en les àrees d'agricultura, alimentació, silvicultura i bioeconomia. Els quatre sectors reben suport financer per la investigació de tots dos programes europeus, contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic i garanteixen el bon funcionament de les cadenes de valor d'alimentació i fusta.
 

LIFE EcoTimberCell publica l'Guia de subministrament i caracterització de la fusta estructural

Considerant l'alta variabilitat de les característiques i singularitats de la fusta, hi ha la necessitat d'efectuar un procés de classificació que permeti la seva caracterització com fusta estructural. La recentment editada "Guía de suministro y caracterización de la madera estructural" detalla aquest procés basant-se en l'aplicació de la normativa vigent per al càlcul dels valors característics i l'assignació de qualitats i de classe resistent a la fusta.

Caracterització de la fusta local en el projecte LIFE EcoTimberCell

La fusta té variabilitat en les seves propietats, no només depèn de l’espècie, sinó de les condicions ambientals locals i tècniques forestals aplicades. Per tant, és essencial conèixer les propietats particulars de la fusta local a partir d’una gestió forestal sostenible, que s’utilitzarà en la fabricació dels sistemes estructurals EcoTimberCell.
 

El coneixement de la permeabilitat al vapor d'aigua d'un material és un dels factors fonamentals pel càlcul de condensacions en els tancaments

Per conèixer aquest valor en el cas de l'tauler Tablex emprat en el projecte LIFE EcoTimberCell se segueixen les indicacions de la norma UNE-EN ISO 12572 "Prestacions higrotèrmiques dels productes i materials per a edificis. Determinació de les propietats de transmissió de vapor d'aigua". Aquest paràmetre i molts més relacionats amb la propietats físiques i mecàniques de Tablex pots consultar-los en el Catàleg sobre el Tauler HB.

Life EcoTimberCell a Radio Voz

La Rosa Arcas, directora d'Innovació de Betanzos HB, ha estat a Radio Voz, al programa Voces de Galicia amb Eva Villar, per parlar de el projecte LIFE EcoTimberCell i la proposta de construcció ecològica amb fusta que proposa.

LIFE Repolyuse i sinergies amb LIFE EcoTimberCell

Avui us presentem el projecte LIFE Repolyuse- REcovery of POLYurethane for reUSE in eco- efficient materials, un projecte de mitigació de canvi climàtic com LIFE EcoTimberCell enfocat a resoldre el repte mediambiental d'escassetat de recursos i maneig de residus per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic.

    About cookies

    Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.