Participació de el projecte LIFE EcoTimberCell a la Webinar CLIMATE NEUTRAL FOOD AND WOOD

El proper mes d'octubre el projecte LIFE EcoTimberCell té l'honor de participar com a ponent al Webinar "Climate neutral food and wood", organitzat per la Direcció General d'Acció Climàtica de la Comissió Europea (DG CLIMA) i l'Agència Executiva per a les petites i mitjanes Empreses (EASME), que reunirà per l'ocasió a reeixits projectes LIFE i Horitzó 2020 en les àrees d'agricultura, alimentació, silvicultura i bioeconomia. Els quatre sectors reben suport financer per la investigació de tots dos programes europeus, contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic i garanteixen el bon funcionament de les cadenes de valor d'alimentació i fusta.
 

LIFE EcoTimberCell publica l'Guia de subministrament i caracterització de la fusta estructural

Considerant l'alta variabilitat de les característiques i singularitats de la fusta, hi ha la necessitat d'efectuar un procés de classificació que permeti la seva caracterització com fusta estructural. La recentment editada "Guía de suministro y caracterización de la madera estructural" detalla aquest procés basant-se en l'aplicació de la normativa vigent per al càlcul dels valors característics i l'assignació de qualitats i de classe resistent a la fusta.

Caracterització de la fusta local en el projecte LIFE EcoTimberCell

La fusta té variabilitat en les seves propietats, no només depèn de l’espècie, sinó de les condicions ambientals locals i tècniques forestals aplicades. Per tant, és essencial conèixer les propietats particulars de la fusta local a partir d’una gestió forestal sostenible, que s’utilitzarà en la fabricació dels sistemes estructurals EcoTimberCell.
 

El coneixement de la permeabilitat al vapor d'aigua d'un material és un dels factors fonamentals pel càlcul de condensacions en els tancaments

Per conèixer aquest valor en el cas de l'tauler Tablex emprat en el projecte LIFE EcoTimberCell se segueixen les indicacions de la norma UNE-EN ISO 12572 "Prestacions higrotèrmiques dels productes i materials per a edificis. Determinació de les propietats de transmissió de vapor d'aigua". Aquest paràmetre i molts més relacionats amb la propietats físiques i mecàniques de Tablex pots consultar-los en el Catàleg sobre el Tauler HB.

Life EcoTimberCell a Radio Voz

La Rosa Arcas, directora d'Innovació de Betanzos HB, ha estat a Radio Voz, al programa Voces de Galicia amb Eva Villar, per parlar de el projecte LIFE EcoTimberCell i la proposta de construcció ecològica amb fusta que proposa.

LIFE Repolyuse i sinergies amb LIFE EcoTimberCell

Avui us presentem el projecte LIFE Repolyuse- REcovery of POLYurethane for reUSE in eco- efficient materials, un projecte de mitigació de canvi climàtic com LIFE EcoTimberCell enfocat a resoldre el repte mediambiental d'escassetat de recursos i maneig de residus per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic.

Pot un tauler de fibres lliure de compostos nocius per al medi ambient formar part d'un sistema estructural constructiu?

El tauler emprat en el projecte LIFE EcoTimberCell, Tablex, és un producte 100% biodegradable que empra la lignina de la fusta com adhesiu natural. Aquest tauler és aplicat en els sistemes estructurals EcoTimberCell amb qualitats millorades de resistència mecànica, a la humitat i reacció a el foc. Per saber més sobre les propietats d'aquest tauler i les seves possibilitats d'aplicació en sistemes estructurals consulta el Catàleg sobre el Tauler HB

LIFE EcoTimberCell publica el catàleg i fitxes tècniques sobre el tauler que integrarà els sistemes modulars arquitectònics ecològics EcoTimberCell

Entre les accions del projecte LIFE EcotimberCell han conclòs recentment els treballs d'estudi i millora del tauler hardboard de fibres de restes de Tablex, element integrant i fonamental en els sistemes constructius desenvolupats en el projecte, que destaca com a producte 100% biodegradable en el que la pròpia lignina de la fusta funciona com adhesiu natural per a la unió de les fibres de fusta, evitant l'ús de lligants artificials típics en altres taulers de fusta.

Butlletí 2 LIFE EcoTimberCell disponible

Hem publicat el nostre segon butlletí del projecte LIFE EcoTimberCell tant en castellà, anglès, gallec i català. Està disponible per descarregar a l'apartat de recursos de la nostra pàgina web.

    About cookies

    Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.