EcoTimberCell en Jornada d'Innovació per a la ciutadania: 3 Reptes RIS3

La Pedrera d'Innovació i Materials de Galícia no podia faltar al gran esdeveniment RetosRIS3 que es va celebrar en Marín.

En l'estand dels productes innovadors, EcoTimberCell va estar present entre la completa selecció de nous materials creats en el contorn rural gallec, que a més representen solucions innovadores i sostenibles a reptes de caràcter global.

Jornada de clausura del projecte LIFE EcoTimberCell

El vicerector d'Organització Acadèmica i Campus de Lugo de la USC, Francisco Fraga; la directora de lEPS dEnginyeria, Rosa Romero; el coordinador de la Plataforma d'Enginyeria de Fusta Estructural (Pemade), Manuel Guaita; i el director de l'Agència Gallega de la Indústria Forestal (XERA), Jacobo Aboal, clausuren el projecte LIFE EcoTimberCell que impulsa la construcció sostenible en fusta i amb baixa petjada de carboni.

Avaluació Tècnica Europea EcoTimberCell, un projecte per a la mitigació del canvi climàtic

El document europeu que recull l'avaluació tècnica de les prestacions d'un producte o kit d'un fabricant en relació amb les característiques essencials aplicables per a l'ús previst, quan aquest no està cobert o no totalment cobert per una especificació tècnica harmonitzada, es denomina ATE – Avaluació Tècnica Europea. S'elabora a partir del Document d'Avaluació Europeu-DAE que cobreix al producte i usos proposats, i fa possible la Declaració de Prestacions i el marcatge CE.

    About cookies

    Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.