Singularitats de la #fusta: Nusos, clivelles, bosses de resina, desviació de fibra... totes elles característiques intrínseques de la fusta, i que la converteixen en un material amb una alta variabilitat. Com analitzar la fusta amb la nostra guia

La classificació visual ens ajuda a analitzar les singularitats presents en una peça de fusta i, en base als criteris definits en les normes de referència, determinar si aquest element és vàlid o no per a un fi estructural. Per saber més sobre com analitzar les característiques anatòmiques de la fusta i la normativa que regula aquest procés consulta la "Guia de Subministrament i Caracterització de la Fusta Estructural".

Quin tipus de certificació forestal és la més apropiada en el meu cas? Com saber si la meva fusta és apta per a ús estructural? Quins mètodes hi ha per a la seva classificació?

Aquestes són algunes de les preguntes que planteja la "Guia de Subministrament i Caracterització de la Fusta Estructural" i que busca donar resposta recolzant-se en la bibliografia, la normativa d'aplicació, l'experiència de la Plataforma PEMADE en l'estudi de la fusta amb fins estructurals, i els resultats obtinguts en l'avanç del projecte LIFE EcoTimberCell.

Participació de el projecte LIFE EcoTimberCell a la Webinar CLIMATE NEUTRAL FOOD AND WOOD

El proper mes d'octubre el projecte LIFE EcoTimberCell té l'honor de participar com a ponent al Webinar "Climate neutral food and wood", organitzat per la Direcció General d'Acció Climàtica de la Comissió Europea (DG CLIMA) i l'Agència Executiva per a les petites i mitjanes Empreses (EASME), que reunirà per l'ocasió a reeixits projectes LIFE i Horitzó 2020 en les àrees d'agricultura, alimentació, silvicultura i bioeconomia. Els quatre sectors reben suport financer per la investigació de tots dos programes europeus, contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic i garanteixen el bon funcionament de les cadenes de valor d'alimentació i fusta.
 

LIFE EcoTimberCell publica l'Guia de subministrament i caracterització de la fusta estructural

Considerant l'alta variabilitat de les característiques i singularitats de la fusta, hi ha la necessitat d'efectuar un procés de classificació que permeti la seva caracterització com fusta estructural. La recentment editada "Guía de suministro y caracterización de la madera estructural" detalla aquest procés basant-se en l'aplicació de la normativa vigent per al càlcul dels valors característics i l'assignació de qualitats i de classe resistent a la fusta.

Caracterització de la fusta local en el projecte LIFE EcoTimberCell

La fusta té variabilitat en les seves propietats, no només depèn de l’espècie, sinó de les condicions ambientals locals i tècniques forestals aplicades. Per tant, és essencial conèixer les propietats particulars de la fusta local a partir d’una gestió forestal sostenible, que s’utilitzarà en la fabricació dels sistemes estructurals EcoTimberCell.
 

Pot un tauler de fibres lliure de compostos nocius per al medi ambient formar part d'un sistema estructural constructiu?

El tauler emprat en el projecte LIFE EcoTimberCell, Tablex, és un producte 100% biodegradable que empra la lignina de la fusta com adhesiu natural. Aquest tauler és aplicat en els sistemes estructurals EcoTimberCell amb qualitats millorades de resistència mecànica, a la humitat i reacció a el foc. Per saber més sobre les propietats d'aquest tauler i les seves possibilitats d'aplicació en sistemes estructurals consulta el Catàleg sobre el Tauler HB

LIFE EcoTimberCell publica el catàleg i fitxes tècniques sobre el tauler que integrarà els sistemes modulars arquitectònics ecològics EcoTimberCell

Entre les accions del projecte LIFE EcotimberCell han conclòs recentment els treballs d'estudi i millora del tauler hardboard de fibres de restes de Tablex, element integrant i fonamental en els sistemes constructius desenvolupats en el projecte, que destaca com a producte 100% biodegradable en el que la pròpia lignina de la fusta funciona com adhesiu natural per a la unió de les fibres de fusta, evitant l'ús de lligants artificials típics en altres taulers de fusta.

    About cookies

    Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.