Avaluació Tècnica Europea EcoTimberCell, un projecte per a la mitigació del canvi climàtic

El document europeu que recull l'avaluació tècnica de les prestacions d'un producte o kit d'un fabricant en relació amb les característiques essencials aplicables per a l'ús previst, quan aquest no està cobert o no totalment cobert per una especificació tècnica harmonitzada, es denomina ATE – Avaluació Tècnica Europea. S'elabora a partir del Document d'Avaluació Europeu-DAE que cobreix al producte i usos proposats, i fa possible la Declaració de Prestacions i el marcatge CE.

LIFE EcoTimberCell participa a la fira REBUILD 2021

El passat mes de setembre, l'Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC), soci del projecte EcoTimberCell, va participar a REBUILD 2021. Aquest esdeveniment pretén impulsar la transformació del sector al voltant de  tres eixos fonamentals: la industrialització, la sostenibilitat i la digitalització.

    About cookies

    Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.