Jornada de clausura del projecte LIFE EcoTimberCell

El vicerector d'Organització Acadèmica i Campus de Lugo de la USC, Francisco Fraga; la directora de lEPS dEnginyeria, Rosa Romero; el coordinador de la Plataforma d'Enginyeria de Fusta Estructural (Pemade), Manuel Guaita; i el director de l'Agència Gallega de la Indústria Forestal (XERA), Jacobo Aboal, clausuren el projecte LIFE EcoTimberCell que impulsa la construcció sostenible en fusta i amb baixa petjada de carboni.

Avaluació Tècnica Europea EcoTimberCell, un projecte per a la mitigació del canvi climàtic

El document europeu que recull l'avaluació tècnica de les prestacions d'un producte o kit d'un fabricant en relació amb les característiques essencials aplicables per a l'ús previst, quan aquest no està cobert o no totalment cobert per una especificació tècnica harmonitzada, es denomina ATE – Avaluació Tècnica Europea. S'elabora a partir del Document d'Avaluació Europeu-DAE que cobreix al producte i usos proposats, i fa possible la Declaració de Prestacions i el marcatge CE.

    About cookies

    Pursuant to Law no. 34/2002 on the Information Society Services, we remind you that this site is using cookies for the improvement of our services.