LIFE EcoTimberCell visita serradoiros para difundir a Guía de Subministración e Caracterización da Madeira Estrutural

A “Guía de subministración e caracterización da madeira estrutural” é unha publicación que proporciona ao sector forestal e da construción con madeira coñecemento e ferramentas para desenvolver a caracterización da madeira estrutural. Pola súa fácil lectura e abundante material gráfico, pódese converter nun documento de consulta moi útil para as industrias de madeira de Galicia e a súa especialización.

Colaboración co IES Politécnico de Lugo

No marco da acción C3 do proxecto LIFE EcoTimberCell levouse a cabo o desenvolvemento da célula ETC+. Esta exponse como unha EcoTimberCell na que a conexión entre o taboleiro e a madeira realízase mediante un encaixe carpinteiro, evitando o uso de adhesivos estruturais.

Axúdanos a valorar a percepción dos sistemas EcoTimberCell e o impacto social do proxecto na mitigación do cambio climático. Participa na nosa enquisa

No proxecto LIFE EcoTimberCell atopámonos traballando actualmente nas diferentes liñas de negocio e comercialización dos sistemas estruturais desenvoltos no proxecto. Para isto, consideramos fundamental coñecer a percepción dos sistemas EcoTimberCell, así como o posible impacto social que poden xerar proxectos como este na mitigación do cambio climático.

Caracterización do taboleiro de fibras de alta densidade de Betanzos HB no proxecto LIFE EcoTimberCell

No marco do proxecto LIFE EcoTimberCell levouse a cabo a caracterización do taboleiro hardboard (Tablex) de Betanzos HB, cuxa fabricación se caracteriza por non empregar adhesivos artificiais para enlazar as fibras de madeira. Son taboleiros de fibras de madeira de alta densidade de bosques locais, cento por cento ecolóxicos e sostibles. Dentro dos obxectivos do proxecto está a súa incorporación nos sistemas estruturais EcoTimbercell polo que a súa caracterización busca a adaptación das súas prestacións ao uso con calidades melloradas de resistencia mecánica, á humidade e de reacción ao lume.

Sabías que é posible estimar as propiedades mecánicas dunha peza de madeira sen necesidade de sometela a ensaios destrutivos?

O proxecto LIFE EcoTimberCell aplica a metodoloxía non destrutiva na determinación das propiedades mecánicas, establecendo correlacións entre os ensaios estáticos de laboratorio e ensaios de propagación de ondas sónicas. Queres saber como? Na “Guía de Suministro e Caracterización da Madeira Estrutural” podes consultar o procedemento seguido, os equipos empregados e as fórmulas de paso que che permitirán obter os resultados para a caracterización da madeira.

Cando falamos de madeira falamos tamén de singularidade. Nós, fendas, bolsas de resina, desviación de fibra…todas elas características intrínsecas da madeira, e que o converten nun material cunha alta variabilidade

A clasificación visual axúdanos a analizar as singularidades presentes nunha peza de madeira e, en base aos criterios definidos nas normas de referencia, determinar se ese elemento é válido ou non para un fin estrutural. Para saber máis sobre como analizar as características anatómicas da madeira e a normativa que regula este proceso consulta a “Guía de Suministro e Caracterización da Madeira Estrutural”.

 

 

Que tipo de certificación forestal é a máis apropiada no meu caso? Como saber se a miña madeira é apta para uso estrutural? Que métodos existen para a súa clasificación?

Estas son algunhas das preguntas que expón a “Guía de Suministro e Caracterización da Madeira Estrutural” e que busca dar resposta apoiándose na bibliografía, a normativa de aplicación, a experiencia da Plataforma PEMADE no estudo da madeira con fins estruturais, e os resultados obtidos no avance do proxecto LIFE EcoTimberCell.

Participación do proxecto LIFE EcoTimberCell na Webinar CLIMATE NEUTRAL FOOD AND WOOD

O próximo mes de outubro o proxecto LIFE EcoTimberCell ten a honra de participar como relatora na Webinar “Climate neutral food and wood”, organizada pola Dirección Generall de Acción Climática de la Comisión Europea (DG CLIMA) e a Agencia Ejecutiva para las pequeñas y medianas Empresas ( EASME), que reunirá para a ocasión a exitosos proxectos LIFE e Horizonte 2020 nas áreas da agricultura, alimentación, silvicultura e bioeconomía. Os catro sectores reciben apoio financeiro para a investigación de ambos os programas europeos e contribúen á loita contra o cambio climático e garanten o bo funcionamento das cadeas de valor de alimentación e madeira.

LIFE EcoTimberCell publica a Guía de subministración e caracterización da madeira estrutural

Considerando a alta variabilidade das características e singularidades da madeira, existe a necesidade de efectuar un proceso de clasificación que permita a súa caracterización como madeira estrutural. A recentemente editada “Guía de suministro y caracterización de madera estructural” detalla devandito proceso baseándose na aplicación da normativa vixente para o cálculo dos valores característicos e a asignación de calidades e de clase resistente á madeira.

Caracterización da madeira local no proxecto LIFE EcoTimberCell

A madeira posúe variabilidade nas súas propiedades, non só depende da especie, senón das condicións ambientais locais e técnicas silvícolas aplicadas. Por iso é fundamental coñecer as propiedades particulares da madeira local procedente de xestión forestal sostible, que será empregada na fabricación dos sistemas estruturais EcoTimberCell.

O coñeocemento da permeabilidade ao vapor de auga dun material é un dos factores fundamentais para o cálculo de condensaciones nos cerramentos

Para coñecer este valor no caso do taboleiro TABLEX empregado no proxecto LIFE EcoTimberCell séguense as indicacións da norma UNE-EN ISO 12572 “Prestacións higrotérmicas dos produtos e materiais para edificios. Determinación das propiedades de transmisión de vapor de auga”. Este parámetro e outros moitos máis relacionados coa propiedades físicas e mecánicas de TABLEX podes consultalos no Catálogo sobre o Taboleiro HB.

Life EcoTimberCell en Radio Voz

Rosa Arcas, Directora de Innovación de Betanzos HB, estivo en Radio Voz, no programa Voces de Galicia con Eva Villar, para falar do proxecto LIFE EcoTimberCell e a proposta de construción ecológica con madeira que propón.

 

LIFE Repolyuse e sinerxias con LIFE EcoTimberCell

Hoxe presentámosvos o proxecto LIFE Repolyuse- REcovery of POLYurethane for reUSE in eco- efficient materials, un proxecto de mitigación de cambio climático como LIFE EcoTimberCell, enfocado en resolver o reto ambiental de escaseza de recursos e manexo de residuos co fin de mitigar os efectos do cambio climático.

    Uso de cookies

    En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.