Caracterización do taboleiro de fibras de alta densidade de Betanzos HB no proxecto LIFE EcoTimberCell

No marco do proxecto LIFE EcoTimberCell levouse a cabo a caracterización do taboleiro hardboard (Tablex) de Betanzos HB, cuxa fabricación se caracteriza por non empregar adhesivos artificiais para enlazar as fibras de madeira. Son taboleiros de fibras de madeira de alta densidade de bosques locais, cento por cento ecolóxicos e sostibles. Dentro dos obxectivos do proxecto está a súa incorporación nos sistemas estruturais EcoTimbercell polo que a súa caracterización busca a adaptación das súas prestacións ao uso con calidades melloradas de resistencia mecánica, á humidade e de reacción ao lume.

Sabías que é posible estimar as propiedades mecánicas dunha peza de madeira sen necesidade de sometela a ensaios destrutivos?

O proxecto LIFE EcoTimberCell aplica a metodoloxía non destrutiva na determinación das propiedades mecánicas, establecendo correlacións entre os ensaios estáticos de laboratorio e ensaios de propagación de ondas sónicas. Queres saber como? Na “Guía de Suministro e Caracterización da Madeira Estrutural” podes consultar o procedemento seguido, os equipos empregados e as fórmulas de paso que che permitirán obter os resultados para a caracterización da madeira.

Cando falamos de madeira falamos tamén de singularidade. Nós, fendas, bolsas de resina, desviación de fibra…todas elas características intrínsecas da madeira, e que o converten nun material cunha alta variabilidade

A clasificación visual axúdanos a analizar as singularidades presentes nunha peza de madeira e, en base aos criterios definidos nas normas de referencia, determinar se ese elemento é válido ou non para un fin estrutural. Para saber máis sobre como analizar as características anatómicas da madeira e a normativa que regula este proceso consulta a “Guía de Suministro e Caracterización da Madeira Estrutural”.

 

 

Que tipo de certificación forestal é a máis apropiada no meu caso? Como saber se a miña madeira é apta para uso estrutural? Que métodos existen para a súa clasificación?

Estas son algunhas das preguntas que expón a “Guía de Suministro e Caracterización da Madeira Estrutural” e que busca dar resposta apoiándose na bibliografía, a normativa de aplicación, a experiencia da Plataforma PEMADE no estudo da madeira con fins estruturais, e os resultados obtidos no avance do proxecto LIFE EcoTimberCell.

Participación do proxecto LIFE EcoTimberCell na Webinar CLIMATE NEUTRAL FOOD AND WOOD

O próximo mes de outubro o proxecto LIFE EcoTimberCell ten a honra de participar como relatora na Webinar “Climate neutral food and wood”, organizada pola Dirección Generall de Acción Climática de la Comisión Europea (DG CLIMA) e a Agencia Ejecutiva para las pequeñas y medianas Empresas ( EASME), que reunirá para a ocasión a exitosos proxectos LIFE e Horizonte 2020 nas áreas da agricultura, alimentación, silvicultura e bioeconomía. Os catro sectores reciben apoio financeiro para a investigación de ambos os programas europeos e contribúen á loita contra o cambio climático e garanten o bo funcionamento das cadeas de valor de alimentación e madeira.

LIFE EcoTimberCell publica a Guía de subministración e caracterización da madeira estrutural

Considerando a alta variabilidade das características e singularidades da madeira, existe a necesidade de efectuar un proceso de clasificación que permita a súa caracterización como madeira estrutural. A recentemente editada “Guía de suministro y caracterización de madera estructural” detalla devandito proceso baseándose na aplicación da normativa vixente para o cálculo dos valores característicos e a asignación de calidades e de clase resistente á madeira.

Caracterización da madeira local no proxecto LIFE EcoTimberCell

A madeira posúe variabilidade nas súas propiedades, non só depende da especie, senón das condicións ambientais locais e técnicas silvícolas aplicadas. Por iso é fundamental coñecer as propiedades particulares da madeira local procedente de xestión forestal sostible, que será empregada na fabricación dos sistemas estruturais EcoTimberCell.

O coñeocemento da permeabilidade ao vapor de auga dun material é un dos factores fundamentais para o cálculo de condensaciones nos cerramentos

Para coñecer este valor no caso do taboleiro TABLEX empregado no proxecto LIFE EcoTimberCell séguense as indicacións da norma UNE-EN ISO 12572 “Prestacións higrotérmicas dos produtos e materiais para edificios. Determinación das propiedades de transmisión de vapor de auga”. Este parámetro e outros moitos máis relacionados coa propiedades físicas e mecánicas de TABLEX podes consultalos no Catálogo sobre o Taboleiro HB.

Life EcoTimberCell en Radio Voz

Rosa Arcas, Directora de Innovación de Betanzos HB, estivo en Radio Voz, no programa Voces de Galicia con Eva Villar, para falar do proxecto LIFE EcoTimberCell e a proposta de construción ecológica con madeira que propón.

 

LIFE Repolyuse e sinerxias con LIFE EcoTimberCell

Hoxe presentámosvos o proxecto LIFE Repolyuse- REcovery of POLYurethane for reUSE in eco- efficient materials, un proxecto de mitigación de cambio climático como LIFE EcoTimberCell, enfocado en resolver o reto ambiental de escaseza de recursos e manexo de residuos co fin de mitigar os efectos do cambio climático.

Pode un taboleiro de fibras libre de compostos nocivos para o medio ambiente formar parte dun sistema estrutural construtivo?

O taboleiro empregado no proxecto LIFE EcoTimberCell, TABLEX, é un produto 100% biodegradable que emprega a lignina da madeira como adhesivo natural. Este taboleiro é aplicado nos sistemas estruturais EcoTimberCell con calidades melloradas de resistencia mecánica, á humidade e reacción ao lume. Para saber máis sobre as propiedades deste taboleiro e as súas posibilidades de aplicación en sistemas estruturais consulta o Catálogo sobre o Taboleiro HB.

LIFE EcoTimberCell publica o catálogo e fichas técnicas sobre o taboleiro que integrará os sistemas modulares arquitectónicos ecolócicos EcoTimberCell

Entre as accións do proxecto LIFE EcotimberCell concluíron recentemente os traballos de estudo e mellora do taboleiro hardboard de fibras de restos de curta (TABLEX), elemento integrante e fundamental nos sistemas construtivos desenvolvidos no proxecto, que destaca como produto 100% biodegradable no que a propia lignina da madeira funciona como adhesivo natural para a unión das fibras de madeira, evitando o uso de ligantes artificiais típicos noutros taboleiros de madeira. 

Boletín 2 LIFE EcoTimberCell dispoñible

Publicamos o noso segundo boletín do proxecto LIFE EcoTimberCell tanto en castelán, inglés, galego e catalán. Está dispoñible para descargar no apartado de recursos da nosa páxina web.

LIFE EcoTimberCell en las I Jornadas Internacionales Madera 2020

Durante os días 7 e 8 de febreiro terán lugar as I Xornadas Internacionais Madeira 2020 co lema Tecnoloxía – Proxecto, na Coruña, na sede do  CESUGA, con 3 sesións que vinculan a madeira ao territorio, á arquitectura e ao moble.Durante los días 7 y 8 de febrero tendrán lugar las I Jornadas Internacionales Madera 2020 con el lema Tecnología – Proyecto, en La Coruña, en la sede del CESUGA, con 3 sesiones que vinculan la madera al territorio, a la arquitectura y al mueble.

    Uso de cookies

    En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.