O próximo 5 de maio terá lugar o I Webinario LIFE EcoTimberCell

O próximo 5 de maio terá lugar o primeiro webinario organizado no marco do proxecto LIFE EcoTimberCell. Trátase da primeira dunha serie de sesións que, da man do equipo técnico e coa colaboración de expertos, darán unha visión do sector forestal galego, da madeira e a súa contribución na mitigación do cambio climático e do traballo que se está desenvolvendo no marco do proxecto.

LIFE EcoTimberCell visita serradoiros para difundir a Guía de Subministración e Caracterización da Madeira Estrutural

A “Guía de subministración e caracterización da madeira estrutural” é unha publicación que proporciona ao sector forestal e da construción con madeira coñecemento e ferramentas para desenvolver a caracterización da madeira estrutural. Pola súa fácil lectura e abundante material gráfico, pódese converter nun documento de consulta moi útil para as industrias de madeira de Galicia e a súa especialización.

Colaboración co IES Politécnico de Lugo

No marco da acción C3 do proxecto LIFE EcoTimberCell levouse a cabo o desenvolvemento da célula ETC+. Esta exponse como unha EcoTimberCell na que a conexión entre o taboleiro e a madeira realízase mediante un encaixe carpinteiro, evitando o uso de adhesivos estruturais.

Axúdanos a valorar a percepción dos sistemas EcoTimberCell e o impacto social do proxecto na mitigación do cambio climático. Participa na nosa enquisa

No proxecto LIFE EcoTimberCell atopámonos traballando actualmente nas diferentes liñas de negocio e comercialización dos sistemas estruturais desenvoltos no proxecto. Para isto, consideramos fundamental coñecer a percepción dos sistemas EcoTimberCell, así como o posible impacto social que poden xerar proxectos como este na mitigación do cambio climático.

Caracterización do taboleiro de fibras de alta densidade de Betanzos HB no proxecto LIFE EcoTimberCell

No marco do proxecto LIFE EcoTimberCell levouse a cabo a caracterización do taboleiro hardboard (Tablex) de Betanzos HB, cuxa fabricación se caracteriza por non empregar adhesivos artificiais para enlazar as fibras de madeira. Son taboleiros de fibras de madeira de alta densidade de bosques locais, cento por cento ecolóxicos e sostibles. Dentro dos obxectivos do proxecto está a súa incorporación nos sistemas estruturais EcoTimbercell polo que a súa caracterización busca a adaptación das súas prestacións ao uso con calidades melloradas de resistencia mecánica, á humidade e de reacción ao lume.

Cando falamos de madeira falamos tamén de singularidade. Nós, fendas, bolsas de resina, desviación de fibra…todas elas características intrínsecas da madeira, e que o converten nun material cunha alta variabilidade

A clasificación visual axúdanos a analizar as singularidades presentes nunha peza de madeira e, en base aos criterios definidos nas normas de referencia, determinar se ese elemento é válido ou non para un fin estrutural. Para saber máis sobre como analizar as características anatómicas da madeira e a normativa que regula este proceso consulta a “Guía de Suministro e Caracterización da Madeira Estrutural”.

 

 

Que tipo de certificación forestal é a máis apropiada no meu caso? Como saber se a miña madeira é apta para uso estrutural? Que métodos existen para a súa clasificación?

Estas son algunhas das preguntas que expón a “Guía de Suministro e Caracterización da Madeira Estrutural” e que busca dar resposta apoiándose na bibliografía, a normativa de aplicación, a experiencia da Plataforma PEMADE no estudo da madeira con fins estruturais, e os resultados obtidos no avance do proxecto LIFE EcoTimberCell.

Participación do proxecto LIFE EcoTimberCell na Webinar CLIMATE NEUTRAL FOOD AND WOOD

O próximo mes de outubro o proxecto LIFE EcoTimberCell ten a honra de participar como relatora na Webinar “Climate neutral food and wood”, organizada pola Dirección Generall de Acción Climática de la Comisión Europea (DG CLIMA) e a Agencia Ejecutiva para las pequeñas y medianas Empresas ( EASME), que reunirá para a ocasión a exitosos proxectos LIFE e Horizonte 2020 nas áreas da agricultura, alimentación, silvicultura e bioeconomía. Os catro sectores reciben apoio financeiro para a investigación de ambos os programas europeos e contribúen á loita contra o cambio climático e garanten o bo funcionamento das cadeas de valor de alimentación e madeira.

LIFE EcoTimberCell publica a Guía de subministración e caracterización da madeira estrutural

Considerando a alta variabilidade das características e singularidades da madeira, existe a necesidade de efectuar un proceso de clasificación que permita a súa caracterización como madeira estrutural. A recentemente editada “Guía de suministro y caracterización de madera estructural” detalla devandito proceso baseándose na aplicación da normativa vixente para o cálculo dos valores característicos e a asignación de calidades e de clase resistente á madeira.

    Uso de cookies

    En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.