LIFE EcoTimberCell visita serradoiros para difundir a Guía de Subministración e Caracterización da Madeira Estrutural

A “Guía de subministración e caracterización da madeira estrutural” é unha publicación que proporciona ao sector forestal e da construción con madeira coñecemento e ferramentas para desenvolver a caracterización da madeira estrutural. Pola súa fácil lectura e abundante material gráfico, pódese converter nun documento de consulta moi útil para as industrias de madeira de Galicia e a súa especialización.

Caracterización do taboleiro de fibras de alta densidade de Betanzos HB no proxecto LIFE EcoTimberCell

No marco do proxecto LIFE EcoTimberCell levouse a cabo a caracterización do taboleiro hardboard (Tablex) de Betanzos HB, cuxa fabricación se caracteriza por non empregar adhesivos artificiais para enlazar as fibras de madeira. Son taboleiros de fibras de madeira de alta densidade de bosques locais, cento por cento ecolóxicos e sostibles. Dentro dos obxectivos do proxecto está a súa incorporación nos sistemas estruturais EcoTimbercell polo que a súa caracterización busca a adaptación das súas prestacións ao uso con calidades melloradas de resistencia mecánica, á humidade e de reacción ao lume.

Cando falamos de madeira falamos tamén de singularidade. Nós, fendas, bolsas de resina, desviación de fibra…todas elas características intrínsecas da madeira, e que o converten nun material cunha alta variabilidade

A clasificación visual axúdanos a analizar as singularidades presentes nunha peza de madeira e, en base aos criterios definidos nas normas de referencia, determinar se ese elemento é válido ou non para un fin estrutural. Para saber máis sobre como analizar as características anatómicas da madeira e a normativa que regula este proceso consulta a “Guía de Suministro e Caracterización da Madeira Estrutural”.

 

 

Participación do proxecto LIFE EcoTimberCell na Webinar CLIMATE NEUTRAL FOOD AND WOOD

O próximo mes de outubro o proxecto LIFE EcoTimberCell ten a honra de participar como relatora na Webinar “Climate neutral food and wood”, organizada pola Dirección Generall de Acción Climática de la Comisión Europea (DG CLIMA) e a Agencia Ejecutiva para las pequeñas y medianas Empresas ( EASME), que reunirá para a ocasión a exitosos proxectos LIFE e Horizonte 2020 nas áreas da agricultura, alimentación, silvicultura e bioeconomía. Os catro sectores reciben apoio financeiro para a investigación de ambos os programas europeos e contribúen á loita contra o cambio climático e garanten o bo funcionamento das cadeas de valor de alimentación e madeira.

LIFE EcoTimberCell publica a Guía de subministración e caracterización da madeira estrutural

Considerando a alta variabilidade das características e singularidades da madeira, existe a necesidade de efectuar un proceso de clasificación que permita a súa caracterización como madeira estrutural. A recentemente editada “Guía de suministro y caracterización de madera estructural” detalla devandito proceso baseándose na aplicación da normativa vixente para o cálculo dos valores característicos e a asignación de calidades e de clase resistente á madeira.

Caracterización da madeira local no proxecto LIFE EcoTimberCell

A madeira posúe variabilidade nas súas propiedades, non só depende da especie, senón das condicións ambientais locais e técnicas silvícolas aplicadas. Por iso é fundamental coñecer as propiedades particulares da madeira local procedente de xestión forestal sostible, que será empregada na fabricación dos sistemas estruturais EcoTimberCell.

LIFE EcoTimberCell publica o catálogo e fichas técnicas sobre o taboleiro que integrará os sistemas modulares arquitectónicos ecolócicos EcoTimberCell

Entre as accións do proxecto LIFE EcotimberCell concluíron recentemente os traballos de estudo e mellora do taboleiro hardboard de fibras de restos de curta (TABLEX), elemento integrante e fundamental nos sistemas construtivos desenvolvidos no proxecto, que destaca como produto 100% biodegradable no que a propia lignina da madeira funciona como adhesivo natural para a unión das fibras de madeira, evitando o uso de ligantes artificiais típicos noutros taboleiros de madeira. 

LIFE EcoTimberCell en las I Jornadas Internacionales Madera 2020

Durante os días 7 e 8 de febreiro terán lugar as I Xornadas Internacionais Madeira 2020 co lema Tecnoloxía – Proxecto, na Coruña, na sede do  CESUGA, con 3 sesións que vinculan a madeira ao territorio, á arquitectura e ao moble.Durante los días 7 y 8 de febrero tendrán lugar las I Jornadas Internacionales Madera 2020 con el lema Tecnología – Proyecto, en La Coruña, en la sede del CESUGA, con 3 sesiones que vinculan la madera al territorio, a la arquitectura y al mueble.

    Uso de cookies

    En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.